Vi kan IT-säkerhet

Vi är en grupp specialister inom IT-säkerhet som arbetar under namnet
Swedish Cyber Security Team

UTBILDNING

Vi utbildar organisationer och ledningsgrupper inom IT-säkerhet.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Vi arbetar med förebyggande åtgärder och hjälper våra kunder att planera och utvärdera sin IT-säkerhet.

SPÅRNING OCH UTREDNING

Vi hjälper till att spåra och utreda omfattningen av ett eventuellt intrång.

Några saker vi är bra på…

Våra konsulter har bred erfarenhet inom IT-säkerhet med kunskaper inom allt från strategiskt säkerhetsarbete till intrångstester och säkerhetsgranskning av programkod.

UTBILDNINGAR

Våra utbildningar fokuserar framförallt på att göra organisationer medvetna om IT-säkerhetsfrågor och skapa förståelse för varför säkerhet är viktigt. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Vi kan hjälpa er med förebyggande åtgärder så som att ta fram säkerhetspolicies, intrångstesta er IT-infrastruktur och utbilda er personal.

KODGRANSKNING OCH TEST

Våra säkerhetsspecialister inom programmering kan hjälpa er validera era applikationer mot säkerhetsstandarder så som OWASP’s ASVS.

SPÅRNING OCH UTREDNING

Om ni har blivit drabbade av ett intrång kan vi hjälpa er att utreda intrångets omfattning, säkra bevisning samt spåra källan.

KONTAKTA OSS

Behöver ni hjälp med er IT-säkerhet?

.  Vill ni komma i kontakt med oss sker detta enklast via e-post 

info@cybsecteam.se